Hẹn hò quận tulare

Tuy nhiên, bạn không nên dùng những từ ngữ này để nói về chủng tộc của họ. Người Úc chỉ dùng những từ ngữ xúc phạm với dân tộc và chủng tộc của chính họ, không dùng với dân tộc và chủng tộc của người khác.

Người Úc sử dụng từ tương tự trong thể thao để nói về hầu hết mọi chuyện, ví dụ chúng ta đã để mất bóng nếu nhóm của bạn hẹn hò quận tulare trễ deadline. Thể thao nói chung rất quan trọng đối với người Úc. Bạn không bắt buộc phải thích thể thao hoặc xem thể thao, nhưng nó sẽ hữu ích nếu bạn biết tên các đội tuyển của địa phương.